Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej Linde Material Handling Polska sp. z o.o. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie tylko w zakresie niezbędnym z technicznego punktu widzenia. Poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób i w jakim celu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Podczas odwiedzania tej strony internetowej gromadzimy i tymczasowo zapisujemy ogólne informacje techniczne, takie jak adres IP komputera, stronę internetową, z której odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, oraz godzinę i czas trwania wizyty. Informacje te są przez nas anonimizowane, analizujemy je pod kątem statystycznym i wykorzystujemy wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie, np. podczas korzystania z formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania. Podanie tych danych jest wyraźnie dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim je nam Państwo przekazali, np. w celu korespondencji z Państwem w związku z Państwa zapytaniem lub realizacją umowy. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów bez Państwa wyraźnej zgody. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu prosimy o wysłanie krótkiej wiadomości e-mail na adres: marketing@linde-mh.pl.

 1. Ciasteczka

Używamy plików cookies do celów analizy statystycznej. Cookies to pliki, które są przechowywane na dysku twardym komputera i pomagają poprawić nawigację. Umożliwiają one uniknięcie konieczności wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych za każdym razem, gdy korzystasz z witryny. Cookies pomagają nam precyzyjnie dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb, np. preferowanego języka lub obszarów zainteresowań. Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, należy po prostu wyłączyć akceptację plików cookie w przegladarce. Wiekszość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale umożliwia ich odrzucenie lub ostrzega przed ich zapisaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez dostwcę przeglądarki.

 1. Podstawowe informacje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044), ul. Płochocińska 59,

2.inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Szyszka-Schuppik, e-mail: iodo@linde-mh.pl,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora,
 2. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 3. posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych,
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u.l Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 531 03 00,
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. w pozostałych przypadkach – dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wybranej przez Panią/Pana usługi.
 7. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi umożliwiającej analizę oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę jego aktywności na tej stronie. Wygenerowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania ze strony są standardowo przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Dzięki anonimizacji adresu IP na tej stronie adres IP użytkownika ulega jednak skróceniu przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Google korzysta z tych informacji na nasze zlecenie w celu dokonania analizy korzystania ze strony i sporządzenia raportów o aktywności na stronie oraz w celu zrealizowania na rzecz administratora strony innych usług związanych z wykorzystaniem strony i Internetu. Adresy IP przekazane przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie są łączone przez Google z innymi danymi.

Dokonując w przeglądarce odpowiednich ustawień, można zrezygnować z zapisu plików cookies. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji na stronie. Można również zabronić firmie Google przetwarzania danych zgromadzonych w wyniku korzystania z tej strony (w tym adresu IP) oraz zapisywania plików cookies poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W szczególności zwracamy uwagę na to, że w ramach usługi Google Analytics rozszerzono kod „gat._anonymizeIp();” aby umożliwić zanonimizowane gromadzenie adresów IP i tzw. „maskowanie IP”. Korzystamy z tego kodu w celu zapewnienia odpowiedniej anonimizacji danych.

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. W rezultacie ustawiona zostanie opcja odrzucania plików cookies, która zablokuje gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony w przyszłości: Deaktywacja Google Analytics .

Ponadto usługa Google Analytics jest na tej stronie wykorzystywana do analizy danych z AdWords i plików cookies DoubleClick do celów statystycznych. W przypadku braku zgody można wyłączyć tę usługę w ustawieniach wyskakujących reklam ( https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl).

 1. Google Tag Manager

Usługa Google Tag Manager umożliwia zarządzanie tagami na stronie internetowej za pomocą interfejsu. Stosowane są tutaj tylko tagi, a pliki cookies nie są zapisywane i nie są gromadzone dane osobowe. Google Tag Manager może powodować zastosowanie tagów, które również mogą gromadzić dane. Nasza firma nie korzysta jednak z dostępu do tak zgromadzonych przez usługę Google Tag Manager danych.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć pod następującym adresem:https://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html.

 1. Google Ads Conversion

Dzięki korzystaniu z Google Ads Conversion możemy włączać reklamy naszych usług na stronach zewnętrznych. Dzięki danym z kampanii możemy przeanalizować skuteczność poszczególnych działań marketingowych. Wspomniane wyżej narzędzie targetujące jest stosowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przy wskazaniu prawnie uzasadnionego interesu. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przesyłanie reklam zoptymalizowanych pod kątem konkretnych grup odbiorców. W ten sposób chcemy zapewnić przesłanie użytkownikowi reklamy, która będzie go interesować.

Przesyłanie reklam przez Google odbywa się przy wykorzystaniu tzw. adserwerów. W tym celu stosujemy pliki cookies adserwerów, które pozwalają na pomiar określonych parametrów skuteczności, takich jak wyświetlenie reklamy lub kliknięcia użytkownika. Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę poprzez reklamę Google, Google Adwords zapisuje na jego urządzeniu plik cookie. Zadaniem tych plików nie jest identyfikacja pojedynczych użytkowników, a pliki te są zwykle usuwane po 30 dniach. Dla takich plików cookies zapisywane są zwykle wartości analityczne takie jak: unikatowe ID pliku, liczba reklam na miejsce (częstotliwość), ostatnie kliknięcie (informacja istotna ze względu na pomiar konwersji) oraz informacje o odrzuceniu plików cookies (informacja, że użytkownik rezygnuje z takiej formy kontaktu).

Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgromadzonych przez to narzędzie firmy Google, więc po więcej informacji odsyłamy na stronę https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Stosowanie plików cookies przez Google można wyłączyć, korzystając z informacji na stronie Wyłączanie reklam. Pliki cookies śledzące konwersję także można wyłączyć poprzez takie ustawienie przeglądarki, które będzie blokować pliki cookies z domeny „googleadservices.com”. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji na stronie.

 1. Google Data Studio

Do graficznego raportowania danych z analizy aktywności na stronie stosujemy narzędzie do wizualizacji Google Data Studio. Jego istotą jest tylko graficzne przygotowanie danych w tzw. dashboards. Nie są w tym celu stosowane pliki cookies ani gromadzone żadne dane osobowe. Narzędzie internetowe Google Data Studio jest uruchamiane przez Internet i nie wymaga żadnej aplikacji zainstalowanej lokalnie.

Więcej informacji na temat Google Data Studio można znaleźć na stronie:https://support.google.com/datastudio/answer/6283323?hl=pl.

 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044), ul. Płochocińska 59,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Szyszka-Schuppik, e-mail: iodo@linde-mh.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. a) wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
 5. b) realizacji usługi newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
 6. c) wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
 7. d) marketingu i promocji usług lub produktów Spółek z grupy kapitałowej art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
 8. e) nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 9. f) wysyłania magazynu „Linde Partner” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 10. g) udziału w organizowanym przez Administratora wydarzeniu „World of Material Handling”– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 11. h) badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody po zakończeniu trwania umowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 12. i) prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 13. j) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
 14. k) realizacji zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z OWU art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
 15. l) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
 16. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora,
 2. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych,
 3. posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 4. podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.